VÄLKOMMEN TILL DIALOG HOTELS

Stay close, stay cheap, stay relaxed 

Scroll

Dialog Hotels

Hotell/Sviter

Besök

Fars Hatt by Dialog Hotels

- KUNGÄLV
Besök

Dialog Hotel Barken Viking

- GÖTEBORG
Besök

Hotel Dialog Kungens Kurva

- STOCKHOLM
Besök

Dialog Hotel Ariston- Lidingö

- STOCKHOLM
Besök

Dialog Hotel Villan

- GÖTEBORG
Besök

Dialog Hotel Örgryte

- GÖTEBORG
Hotel Solutions i Stockholm AB är moderbolag i en koncern som äger och utvecklar koncept inom hotell -och restaurangnäringen . Verksamheten består idag av sex hotell med tillhörande restaurangverksamheter som drivs under varumärkena Dialog Hotels,Tsushima, Chichi's Corner och Restaurant Fars Hatt. Två hotell är belägna i Stockholm. I Göteborg och Kungälv driver vi idag fyra hotell.